Breadcrumb

  1. Santen redzējums
  2. Atbildība
  3. Atbalsts

Atbalsts

Atklātība ir godīgas uzņēmējdarbības prakse.

Šeit tiek publicēti ikgadējie saraksti par visiem finansiālajiem atbalstiem saistībā ar apmācību vai tālākizglītības pasākumiem, jebkādiem labumiem, kas piešķirti veselības aprūpes speciālistiem (VAS) vai veselības aprūpes organizācijām (VAO), pamatojoties uz savstarpējiem līgumiem. Šie saraksti ir publiski pieejami ikgadēju sarakstu veidā un tie atbilst datu aizsardzības likumiem, kas periodiski var mainīties.