Breadcrumb

Konfidencialitātes politika

Apņemšanās sargāt privātumu

Šīs tīmekļvietnes (www.santen.lv) operators ir uzņēmums Santen Oy (Santen jeb Santen Oy), kas savas tīmekļvietnes apmeklētājiem (“jums” vai “tīmekļvietnes lietotājiem”) piedāvā vispārīgu informāciju par Santen darbību, kā sīkāk aprakstīts tālāk.
Santen Oy darbojas Somijā un Latvijā. Pilnīgi visi personas dati par Latvijas iedzīvotājiem, kurus politikā aprakstītajā veidā, kā aprakstīts tālāk, savāks Santen Oy, šajā uzņēmumā tiks apkopoti un apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, kā sīkāk aprakstīts šajā politikā.
Uzņēmumā Santen mēs atzīstam personas datu nozīmību un esam pilnībā apņēmušies aizsargāt visu to personu privātumu, ar kurām sadarbojamies – arī trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, pacientiem, klīnisko pētījumu dalībniekiem, sabiedrības locekļiem, nodarbinātajiem, kompetento iestāžu pārstāvjiem, veselības aprūpes organizāciju pārstāvjiem, veselības aprūpes speciālistiem un uzņēmējdarbības partneriem.  

Ievads

Šajā konfidencialitātes politikā (“Politikā”) ir noteikts, kā uzņēmumā Santen tiek apkopoti, apstrādāti un aizsargāti to personu dati, ar kurām sadarbojamies. Šī politika ir izstrādāta tā, lai jums palīdzētu pieņemt informētus lēmumus, kad izmantojat mūsu tīmekļvietni vai sadarbojaties ar mums.

Pirms atklāt jebkurus personas datus un (vai) aizpildīt jebkuru šajā tīmekļvietnē publicētu elektronisku veidlapu, ir ieteicams rūpīgi izlasīt šo politiku. Apmeklējot šo tīmekļvietni vai nododot mums savus personas datus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati tiks apkopoti, izmantoti un atklāti, kā norādīts šajā politikā.

Šīs politikas darbības joma

Šī politika ir specifiski paredzēta, lai sniegtu informāciju mūsu tīmekļvietnes lietotājiem, Santen akcionāriem, sabiedrības locekļiem, kuri sadarbojas ar Santen, pacientiem, kuri lieto Santen ražojumus, Santen sponsorēto klīnisko pētījumu dalībniekiem un personām, ar kurām sadarbojamies uzņēmējdarbības jomā, piemēram, piegādātājiem, līgumslēdzējiem, konsultantiem, kompetento iestāžu pārstāvjiem, personālam, aģentiem, piegādātāju un sadarbības partneru delegātiem un Santen biroju viesiem.
 

Politika un citi paziņojumi par privātumu

Šī tīmekļvietne ir izstrādāta tā, lai tās galvenā funkcija būtu informēšana par Santen darbību, un tas nozīmē, ka vairumā gadījumu lietotāju personas datu apkopošana nebūs nepieciešama.
Noteiktos gadījumos, piemēram, izmantojot karjeras sadaļu, lapu ar galveno kontaktinformāciju un medicīnisko jautājumu veidlapu, ieinteresētajam lietotājam būs jāaizpilda iesnieguma/datu apkopošanas veidlapa. Šajos gadījumos lietotājs vienmēr var brīvi iesniegt savus datus, un viņš saņems paziņojumu par privātumu ar informāciju par to, kā dati tiks izmantoti, un citu tiesību aktos paredzēto informāciju. Iesakām izlasīt šos paziņojumus, pirms iesniedzat savus personas datus.
Turklāt dažos gadījumos personas datu apkopošana var būt nepieciešama citiem nolūkiem, un tas būs nepārprotami norādīts tiesību aktos paredzētajos paziņojumos par privātumu, lai nodrošinātu caurskatāmību un informētu lietotāju.
Šo paziņojumu par privātumu nolūks ir definēt ar katru pakalpojumu saistītās personas datu apstrādes robežas un metodes, saskaņā ar kurām katrs apmeklētājs pēc nepieciešamības var brīvi paust savu piekrišanu un galu galā atļaut apkopot datus un pēc tam tos izmantot.
Sīkāku informāciju par to, kā uzņēmumā Santen tiek apstrādāti personas dati, var uzzināt lapās, kas pieejamas, noklikšķinot uz šādām saitēm:

Personas dati, kurus apkopojam

Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus jūsu personas datus, arī, bet ne tikai:

 • vispārīgos datus, piemēram, vārdu un uzvārdu, pasta un (vai) e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu un citu informāciju, piemēram, fotoattēlus (arī digitālā formātā), jums vēlamo saziņas veidu un jautājumus, kurus esat uzdevis Santen;
 • ar profesionālo darbību saistītos datus, piemēram, uzņēmējdarbības vietas adresi, darba e-pasta adresi, darba tālruņa numuru, amata nosaukumu, informāciju par izglītību, profesionālo kvalifikāciju, darba pieredzi, dalību kādās organizācijās un dalību profesionālajās organizācijās, programmās un pasākumos;
 • identifikācijas datus, piemēram, jūsu reģistrācijas/identifikācijas informāciju (piemēram, identitātes karšu numurus), ciktāl tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai Santen, arī iekļūšanai Santen telpās;
 • finanšu informāciju, piemēram, bankas nosaukumu, kontu numurus un kredītkaršu numurus (trešo pušu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu sniegšanas nolūkiem);
 • veselības un biometriskos/ģenētiskos datus, kas saistīti ar identificējamām vai neidentificējamām personām, un tikai tad, kad tas nepieciešams un to nepārprotami atļauj piemērojamie tiesību akti (arī saistībā ar Santen riska pārvaldības un zāļu drošuma programmām vai saistībā ar nepieciešamību apmeklētājiem nodrošināt iespēju iekļūt Santen telpās); un
 • digitālos datus, ko esat ģenerējis, izmantojot mūsu tīmekļvietni vai sniedzot pakalpojumus Santen, piemēram, IP adresi, lietotāja pieteikšanās rekvizītus, darbinieka ID numuru, jūsu pārlūka tipu un versiju, laika zonas iestatījumus, laiku, kuru lietotājs paliek vienā lapā, iekšējā algoritma analīzes rezultātus un (vai) citus lietotāja operētājsistēmas un datorvides parametrus, pārlūka spraudņu tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu un citus ar sīkdatņu starpniecību pārsūtītos datus. Šie dati tiek izmantoti tikai apkopotā, bet ne tūlītēji identificējamā veidā. Tie var tikt izmantoti kopā ar citiem datiem, lai apstiprinātu atbildību, ja ir noticis hipotētisks noziegums pret vietni, vai pēc valsts iestādes pieprasījuma.

Personas datu iegūšanas veidi

Vairumā gadījumu Santen tiks apkopoti no jums tieši saņemtie dati, tomēr dažkārt mēs datus iegūsim no publiski pieejamajiem vai trešo pušu datu avotiem, arī, bet ne tikai:

 • jūsu darba devēja, kad mums jāapstrādā mūsu pakalpojumu sniedzēju darbinieku personas dati;
 • uzņēmumā Santen var tikt vākta publiski vai trešo pušu datu avotos pieejamā informācija par veselības aprūpes speciālistiem, lai to izmantotu mārketingam vai pētījumiem un lai pārbaudītu datus par profesionālo darbību (arī, bet ne tikai, lai piekļūtu publiski pieejamajiem datiem, valsts reģistriem un trešo pušu datubāzēm);
 • veselības aprūpes speciālisti vai citas trešās puses var nodot pacientu datus Santen, kad tas nepieciešams saskaņā ar zāļu drošumu un riska pārvaldību reglamentējošo tiesību aktu prasībām;
 • Santen var vākt datus no jūsu datora vai citām ierīcēm, ko izmantojat Santen tīmekļvietnes apmeklējumu laikā, piemēram, datus par interneta protokolu (IP), domēna nosaukumu, interneta pakalpojumu nodrošinātāju (IPN), jūsu pieprasījumu datumu un laiku un citu informāciju, ko nodrošina izsekošanas tehnoloģijas. Skatīt mūsu Sīkdatņu politiku;
 • Santen uzņēmumu grupā, arī tās filiālēs visā pasaulē, dati var tikt kopīgoti, ievērojot piemērojamo datu aizsardzības likumu prasības.

Kad tiek lūgts norādīt savus personas datus, jūs šādu lūgumu varat noraidīt, tomēr tad, ja nesniegsiet mums pieprasīto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos datus, mums var nebūt iespējams jums sniegt šos pakalpojumus.   

Personas datu apstrādes nolūki

Uzņēmumā Santen jūsu personas dati tiks apstrādāti tikai tiem nolūkiem, kurus atļauj piemērojamo tiesību aktu, arī Latvijas Fizisko personu datu apstrādes likuma, Somijas datu aizsardzības likuma un šajā politikā paredzēto noteikumu prasības. Iespējamie datu apstrādes nolūki ir:

 • mūsu uzņēmējdarbības pārvaldība un jums nepieciešamo preču un pakalpojumu nodrošināšana –  mūsu uzņēmējdarbības un pakalpojumu vadība, arī to mūsu saistību izpilde, kuras radušās pēc līgumu noslēgšanas starp jums vai jūsu darba devēju un mums (piemēram, saistībā ar norēķiniem un rēķinu izrakstīšanu);
 • mūsu un sabiedrisko attiecību un komunikācijas pārvaldība, piemēram, atbildot uz jautājumiem, komentāriem un pieprasījumiem par lietojumprogrammām, pētījumiem vai pakalpojumiem, uzaicinot cilvēkus uz Santen pasākumiem un veidojot nākotnē nepieciešamo pakalpojumu piedāvājumus;.
 • sadarbības un pētījumu nolūki, piemēram, lai Santen būtu iespējams pieņemt informētākus un objektīvākus lēmumus, identificējot un piesaistot veselības aprūpes speciālistus un galvenos viedokļu paudējus, un pārvaldot sadarbības attiecības ar veselības aprūpes speciālistiem;
 • personāla nolīgšana: profesionālo darbību raksturojošo datu apstrāde, lai vērtētu personas piemērotību Santen brīvajām vakancēm;
 • tirgus pētījumi: personu datu apstrāde likumīgiem tirgus pētīšanas nolūkiem. Mēs apkopojam datus, izmantojot pacientu un veselības aprūpes speciālistu aptaujas un intervijas, kas palīdz uzlabot mūsu preces un pakalpojumus;
 • tiešais mārketings: lai atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām nodrošinātu reklāmas materiālus un mārketinga un reklāmas pasākumos iesaistītu dažādas personas;
 • tīmekļvietnes funkciju nodrošināšana: lai nodrošinātu mūsu tīmekļvietnes satura parādīšanu jums un jūsu ierīcei visefektīvākajā veidā;
 • likumdošanā vai regulējumā noteiktās saistības, tiesībsargājošo iestāžu prasības un tiesas spriedumi: lai ievērotu likuma un reglamentējošās prasības saistībā ar ziņošanu par informācijas drošību un reklamācijām par preču kvalitāti un pildītu caurskatāmības prasības attiecībā uz VAS no mums saņemto finansiālo un nefinansiālo atbalstu.

Uzņēmumā Santen personas dati, kad tas būs likumīgi, tiks apstrādāti arī citiem nolūkiem, piemēram, arhivēšanai un zinātniskajiem vai tirgus pētījumiem, vai tiesību aktu prasību dēļ, piemēram, saistībā ar Santen pienākumu attiecībā uz informācijas paziņošanu par riska pārvaldību un zāļu drošumu.

Apstrādes likumīgais pamatojums

Uzņēmumā Santen personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz vienu vai vairākiem šādiem apstākļiem:

 • kad esat devis savu piekrišanu, kas jebkurā laikā ir atsaucama, nenorādot nekādu iemeslu;
 • kad jāievēro ar jums noslēgtajā līgumā paredzētās saistības;
 • kad apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu tiesību aktos paredzētās saistības;
 • kad apstrāde ir nepieciešama personu vitālo interešu aizsardzībai;
 • ad apstrāde ir nepieciešama sabiedrības interesēs vai sabiedrības vajadzībām; vai

kad apstrāde notiek saskaņā ar Santen likumīgajām interesēm, piemēram, Santen datus apstrādā zinātnisku un statistisku pētījumu nolūkā, zinātnes attīstībai, preču un pakalpojumu uzlabošanai, drošības pasākumiem Santen personāla, līgumslēdzēju, pacientu, informācijas u. c. aizsardzībai, noziegumu (piemēram, apmelošanas, ekonomisko noziegumu vai intelektuālā un rūpniecības īpašuma zādzības vai savas ražošanas un citu darbību integritātes nodrošināšanai) novēršanai vai citos veidos, kas absolūti nepieciešami uzņēmējdarbības nodrošināšanai.

Īpašās datu kategorijas

Papildus iepriekšminētajam gadījumos, kad uzņēmumā Santen tiks apstrādāti īpašo kategoriju dati par personām (informācija par viņu veselību, etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskie un biometriskie dati utt.), tas notiks tikai saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Šādai apstrādei Santen ir nepieciešami tālākminētie nosacījumi.

 •  Par to ir saņemta nepārprotama personas piekrišana.
 •  Tā ir nepieciešama saistībā ar nodarbinātības tiesībām un pienākumiem.
 •  Tā ir nepieciešama visu personu vitālo interešu nodrošināšanai.
 •  Kad apstrāde ir nepieciešama veselības aprūpei vai saistībā ar arodmedicīnu saskaņā ar veselības aprūpes speciālistu noslēgto līgumu.
 •  Kad apstrāde ir nepieciešama zinātniskiem pētījumiem.

Pāradresēšana uz citām tīmekļvietnēm

No šīs tīmekļvietnes jūs ar īpašu saišu starpniecību varat atvērt citas trešo pušu tīmekļvietnes. Uzņēmums Santen neapstiprina un nepopularizē šo vietņu saturu vai tajās piedāvātos pakalpojumus un neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļvietnēs, saites uz kurām ir pieejamas mūs tīmekļvietnē, notiekošo personas datu apstrādi vai jebkurām citām darbībām. Iesakām izlasīt un saprast visu apmeklēto tīmekļvietņu ar privātumu un visiem citiem aspektiem saistīto politiku nosacījumus. Neaizmirstiet, ka šajā politikā paustie apgalvojumi attiecas tikai uz Santen apkopoto informāciju.

Datu apstrādes vieta un pārsūtīšanas veidi

Santen Oy atrodas Somijā. Santen savai darbībai izmanto arī savas filiāles Japānā un citās valstīs visā pasaulē. Jūsu personas dati var būt pieejami Santen filiālēs Eiropas Savienībā (ES)/Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kā arī apjomā, ko atļauj piemērojamie datu aizsardzības likumi, Santen filiālēs ārpus ES/EEZ un dažiem Latvijā, Somijā, ES/EEZ vai visā pasaulē īpaši izvēlētiem piegādātājiem un sadarbības partneriem.

Kad Santen personas datus apstrādās valstīs, kurās datu aizsardzības līmenis var nebūt tikpat augsts kā Latvijā vai Somijā, uzņēmums Santen ieviesīs pamatotus un piemērotus tiesiskus, tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu apstrādes drošību un īpaši aizsargātu jūsu personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Ja nebūs Eiropas Komisija pieņemta lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, uzņēmums Santen ieviesīs piemērotus datu pārsūtīšanas mehānismus (piemēram, ES līguma standartklauzulu jeb SCC) attiecībā uz visu datu pārrobežu nosūtīšanu no Somijas uz filiāli vai trešajai pusei (pārzinim vai apstrādātājam), kas atrodas trešajā valstī ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu šādas pārsūtīšanas drošību un sasniegtu pietiekamu datu aizsardzības līmeni.

Līgumvienošanās ar trešajām pusēm un datu pārsūtīšana uz ārzemēm

Santen kā datu pārzinis cenšas sasniegt augstu datu aizsardzības un privātuma līmeni gan datu subjektiem, gan sadarbības partneriem, tādēļ uzņēmumā Santen ir izstrādāta un līgumvienošanos tekstos tiek izmantota īpaša ar privātumu un drošību saistīta valoda saziņai ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem kā datu apstrādātāji darbojas Santen labā.

Ar savu privātumu respektējošo līgumvienošanos starpniecību uzņēmums Santen datu apstrādātājiem un viņu apakšapstrādātājiem (ja tādi ir) nosaka datu apstrādes jomu, būtību, ilgumu un nolūku, kā arī apstrādājamo personas datu veidus un iesaistīto datu subjektu kategorijas, turklāt tiek norādīta informācija par pakalpojumu sniedzēja kā datu apstrādātāja pienākumiem, arī norādes uz konfidencialitātes prasībām, nepieciešamajām procedūrām, kad notikusi datu noplūde, sadarbību jautājumos par datu subjektiem un ar kompetentajām iestādēm, palīdzību saistībā ar datu aizsardzības ietekmēšanas izvērtēšanu, datu starptautiskās pārsūtīšanas mehānismiem, kas nepieciešami, ja notiek datu pārrobežu pārsūtīšana, specifiski noteikumi par pienācīgi rūpību un apakšapstrādātāju piesaistīšanu, piemērotu drošības pasākumu ieviešanu un apņemšanos nodrošināt kompensācijas personas datu apstrādes pārkāpumu gadījumos.

Mūsu pakalpojumu sniedzēju darbībai jābūt caurskatāmai, un viņiem mums vispirms ir jāsniedz informācija par savām filiālēm un visiem ārējiem kā apakšapstrādātājiem strādājošajiem sadarbības partneriem, kuri var būt saistīti ar datu apstrādi. Ja pakalpojumu sniedzējs un (vai) kāds no tā sadarbības partneriem atrodas ārpus Latvijas, Somijas, ES un (vai) EEZ, mēs, kad tas būs nepieciešams, arī viņam pieprasīsim saziņā ar šādām trešajām pusēm nodrošināt piemērotus datu pārsūtīšanas mehānismus, īpaši saistībā ar Eiropas Komisijas apstiprināto līguma standartklauzulu, ja šīs trešās puses nebūs ieviesušas pietiekamu datu aizsardzības līmeni un (vai) jebkādu citu ar datu aizsardzību saistītu sertifikācijas kārtību. Šāda pieeja rada un uztur augstu datu aizsardzības un privātuma līmeni personām, ar kurām sadarbojamies Latvijā, ES un ārpus tās.

Personas datu atklāšana

Personas datus nav atļauts izplatīt nenorādītiem saņēmējiem. Uzņēmums Santen jūsu personas datus trešo pušu saņēmējiem atklāj pēc “nepieciešamo zināšanu” principa, kad tas ir pamatoti atļauts likumīgu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai, un kad to pieprasa piemērojamie likumi. Jūsu personas dati tiks atklāti tikai saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, un jūsu personas datu aizsardzībai ar līgumvienošanos palīdzību būs noteikti piemēroti drošības pasākumi.

Savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai Santen personas datus var atklāt arī tādām trešajām pusēm kā sabiedriskās, reglamentējošās vai valdības iestādes (valsts iestādēm, arī sociālajiem un labklājības departamentiem), trešajām pusēm, kuras Santen sniedz pakalpojumus (piemēram, bet ne tikai, pakalpojumu sniedzējiem, auditētājiem, IT pakalpojumu nodrošinātājiem, klīnisko pētījumu asistentiem vai vadītājiem, konsultējošajiem vai ārpakalpojumu uzņēmumiem, datubāzu uzturētājiem, pasākumu vadīšanas aģentūrām, ceļojumu aģentūrām, bankām un apdrošinātājiem un citiem atbalsta un administratīvo pakalpojumu sniedzējiem, kuri mums nodrošina atbalsta pakalpojumus), uzņēmējdarbības un citiem sadarbības partneriem (piemēram, no ārpuses pieaicinātiem zinātniekiem vai diagnostikas laboratorijām), kuri pārskata un palīdz Santen saistībā ar veselības aprūpes sistēmas prasību ievērošanas pasākumiem. Turklāt personas datu atklāšana var notikt tad, ja viss uzņēmums Santen vai praktiski visi mūsu aktīvi būs pārgājuši trešās puses īpašumā, jo šādā gadījumā mūsu rīcībā esošie personas dati tiks iekļauti nododamajos aktīvos, vai tad, ja Santen būs pienākums atklāt vai kopīgot datus par personām, lai izpildītu kādu tiesisku vai reglamentējošu pienākumu vai pieprasījumu.

Izvērstu informāciju par datu apstrādātāju nosaukumiem iespējams pieprasīt Santen EMEA privātuma aizsardzības birojā, rakstot uz e-pasta adresi privacy-emea@santen.com.

Drošība un datu uzglabāšana

Mēs darām visu pamatoti nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka apiešanās ar jūsu datiem notiek drošā veidā un saskaņā ar šo politiku, piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem, kā arī starptautiskajiem drošības standartiem. Visi dati, ko jūs mums nododat, tiek uzglabāti drošos serveros, un piekļuve šiem datiem un to izmantošana notiek saskaņā ar mūsu drošības politiku un standartiem. Uzņēmumā Santen ir ieviesti fiziski, tehniski un administratīvi kontroles un drošības pasākumi, lai jūsu personas dati būtu aizsargāti pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, sagrozīšanu un iznīcināšanu. Šādi pasākumi var būt (bet ne tikai) ugunsmūri, pieejas kontrole, informācijas šifrēšana, kad tā tiek uzglabāta, pienākumu nošķiršana un līdzīgi drošības protokoli. Jūsu personas dati ir pieejami tikai ierobežotam skaitam Santen darbinieku, kuru pienākumu pildīšanai šāda informācija ir pamatoti nepieciešama, un trešajām pusēm, kuras uzņēmums Santen ir nolīdzis uzņēmējdarbībai savā vārdā. Mūsu darbinieki ir apmācīti par privātuma nozīmību un to, kā piemērotā veidā un droši rīkoties ar personas datiem un tos pārvaldīt.

Mēs jūsu personas datu uzglabāsim tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams datu apkopošanas mērķa sasniegšanai un visiem citiem atļautajiem saistītajiem nolūkiem. Dati var tikt uzglabāti ilgāk, kad piemērojamie tiesību akti vai noteikumi pieprasa vai atļauj uzņēmumam Santen to darīt. Kad jūsu dati vairs nebūs nepieciešami, tie tiks vai nu neatgriezeniski anonimizēti (anonimizētas informācijas paturēšana ir atļauta) vai drošā veidā iznīcināti.

Automātiska lēmumu pieņemšana

Santen ne savā tīmekļvietnē, ne kopumā nepieņem tādus lēmumus par personu, kuru pamatā ir tikai datu automātiska apstrāde (arī profilēšana), ja vien neesam jūs informējuši citādi.

Izvēles iespējas saistībā ar mārketingu

Ja būsim paredzējuši izmantot jūsu datus mārketinga nolūkiem vai šādiem nolūkiem atklāt jūsu datus kādai trešajai pusei, mums būs obligāti jālūdz jūsu piekrišana. Ja mūsu preces un (vai) pakalpojumi tiks tieši reklamēti ar elektronisko sakaru palīdzību, piemēram, izsūtot e-pasta vēstules, mēs nodrošināsim visus piemērojamo tiesību aktu pieprasītos pasākumus, lai jums piedāvātu metodi, ar kuras palīdzību piekrist saņemt nākamos reklāmas materiālus. Jebkurā gadījumā jums vienmēr ir tiesības apstrīdēt savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga vajadzībām un zinātniskās informācijas un ziņu par jaunumiem sūtīšanu un (vai) atsaukt savu piekrišanu. Jūs arī varat jebkurā laikā realizēt savas tiesības, sazinoties ar mums, kā norādīts tālāk.

Jūsu tiesības saistībā ar datu aizsardzību

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un jebkuriem tiesiskajiem ierobežojumiem jums ir tiesības mums pieprasīt tālākminēto.

 •      Sniegt jums papildinformāciju par jūsu personas datu apstrādi.
 •  Nodrošināt jums pieeju jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā.
 •  Novērst visu mūsu rīcībā esošo to personas datu neprecizitātes, par kuriem ir pierādīts, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
 •  Izdzēst visus personas datus, kuru izmantošanai vairs nav likumīga pamatojuma.
 •  Nodrošināt jums vai trešajai pusei jūsu datu kopiju digitālā formātā (nodrošināt datu pārvietojamību).
 •  Pārtraukt konkrētu datu apstrādi pēc tam, kad esat atsaucis piekrišanu.
 •  Apstrīdēt jebkādu apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai informācijas apstrādi sabiedrības interesēs, ja vien mūsu iemesli saistībā ar minēto apstrādāšanu neattaisno jebkuru kaitējumu jūsu tiesībām attiecībā uz datu aizsardzību.
 •  Noteiktos aspektos ierobežot par jums iegūtās informācijas apstrādi.

Visi jautājumi par datu aizsardzību jāadresē Santen EMEA privātuma aizsardzības birojam, rakstot uz e-pasta adresi privacy-emea@santen.com.

Ja mēs jūsu jautājumu neesam apstrādājuši savlaicīgi vai ja neesat apmierināts ar mūsu reakciju saistībā ar jebkuru šo tiesību realizēšanu, jums ir tiesības iesniegt pretenziju kompetentai uzraudzības iestādei savā mītnes valstī – uzraudzības iestādei Latvijā (Datu Valsts inspekcijai jeb DVI). Tā ir pieejama šeit. Jūs varat iesniegt pretenziju arī uzņēmuma Santen Oy uzraudzības iestādei – datu aizsardzības tiesībsarga birojam (saukts arī par Tietosuojavaltuutetun toimisto). Tas ir pieejams šeit.

Politikas atjaunināšana

Uzņēmums Santen patur tiesības šo politiku periodiski grozīt, lai atspoguļotu tehnoloģijas progresu, tiesību aktu un regulējuma grozījumus un uzņēmuma Santen uzņēmējdarbības praksi, uz ko attiecas piemērojamie tiesību akti. Ja uzņēmums Santen grozīs savu privātuma aizsardzības praksi, šīs politikas atjauninātā versija atspoguļos šos grozījumus, publicējot visas pārskatītās daļas, attiecīgos atjauninājumus un to spēkā stāšanās datumu norādot šīs politikas apraksta beigās. Tas nozīmē, ka aicinām jūs periodiski apmeklēt šo lapu, lai jūs vienmēr būtu informēts par to, kā apstrādājam jūsu personas datus.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par Santen privātuma aizsardzības praksi, lūdzu, sazinieties ar Santen EMEA privātuma aizsardzības biroju, rakstot uz e-pasta adresi privacy-emea@santen.com.  

Pēdējais atjauninājums 2020. gada 21. septembrī